นี่คือลักษณะของความเป็นผู้นำที่กล้าหาญ

นี่คือลักษณะของความเป็นผู้นำที่กล้าหาญ

แรงจูงใจของผู้นำสะท้อนให้เห็นในทุกสิ่งที่พวกเขาทำ ตั้งแต่การกระทำที่เล็กน้อยที่สุดไปจนถึงท่าทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งที่แยกความแตกต่างจากฝูงชนนั่นคือความกล้าหาญผู้ที่มีคุณสมบัตินี้มองอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่แม้จะเสี่ยงก็ตาม — เลือกสิ่งที่คนอื่นกลัวเกินกว่าจะทำได้ แน่นอนว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบ และผู้นำบางครั้งอาจผิดพลาดไปบ้าง แต่การมีความกล้าหาญที่จะ

ยึดมั่นในค่านิยมหลัก ของ ตนเองผ่านชัยชนะและความพ่ายแพ้

คือสิ่งที่แยกแยะความแตกต่างของความกล้าหาญ ผู้คนยังมองหาผู้นำที่มีความซื่อสัตย์และความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่ออำนาจและชื่อเสียงเท่านั้น แต่ยังต้องการเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงให้กับชีวิตของผู้อื่นด้วย

ความซื่อสัตย์มีบทบาทสำคัญที่นี่ รวมถึงการมุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของความล้มเหลวเช่นเดียวกับความสำเร็จ ความกล้าหาญในการตัดสินใจที่ยากลำบาก และการตระหนักรู้ในตนเองที่จะรับผิดชอบต่อตนเอง

Merriam- Webster นิยามตามตัวอักษร ว่า “คุณภาพของความซื่อสัตย์และยุติธรรม” เช่นเดียวกับ “สถานะที่สมบูรณ์หรือทั้งหมด” ความซื่อสัตย์เช่นเดียวกับความเป็นผู้นำหมายถึงการไม่กลัวที่จะบอกความจริงแม้ว่าเราจะรู้ว่า ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนต้องการได้ยิน หากการลงทุนล้มเหลวหรือพนักงานไม่เป็นไปตามความคาดหวัง เราจะไม่หลีกเลี่ยง เบี่ยงเบน หรือหลีกเลี่ยง แต่เผชิญปัญหาโดยตรงด้วยความซื่อสัตย์และการพิจารณาอย่างรอบคอบ

พิจารณาการประชุมที่ผู้บริหาร ระดับสูง กำลังใคร่ครวญการกระทำที่อาจถือว่าน่าสงสัย มันอาจจะสะดวกกว่าที่จะละทิ้งค่านิยมของเราและทำตามแผน อย่างไรก็ตาม ผู้นำที่กล้าหาญจะไม่ชะงักภายใต้ความกดดัน: บุคคลดังกล่าวยืนหยัดในค่านิยมของตนและแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่ามีบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้อง ทีมงานที่เหลืออาจไม่เคยรู้ว่ามีการยืนหยัดครั้งนี้ แต่มันจะแสดงให้เห็นว่าผู้นำเดินเชิดหน้าชูตาอย่างไร มีคุณธรรมและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

ความซื่อสัตย์ยังเรียกร้องให้เรามองเข้าไปข้างในและตัดสินตนเองด้วยมาตรฐานเดียวกับที่เราถือว่าผู้อื่นต้องรับผิดชอบ เราไม่สามารถเรียกพฤติกรรมที่น่าสงสัยได้หากเราไม่เดินด้วยตัวเอง

ต้องใช้ความกล้าหาญในการยืนหยัดในค่านิยมและพูดความจริงที่ไม่เคลือบแคลงและไม่สบายใจ แต่นั่นคือเมื่อคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวถูกปลอมแปลง… ในช่วงเวลาที่มันง่ายกว่าที่จะบิดเบือนความจริง หลีกเลี่ยงปัญหาหรือเพียงแค่ไปกับฝูงชน

ที่เกี่ยวข้อง: ผู้นำที่ยิ่งใหญ่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความยิ่งใหญ่ภายในผู้อื่น

ใส่ “เรา” ก่อน “ฉัน”

ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจจะไม่เดินเข้าไปในห้องพร้อมกับอกผาย

และเปล่งเสียงที่พร้อมจะกลบคนอื่นทั้งหมด แต่พวกเขาเข้ามาอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมที่จะรับฟัง เรียนรู้ และทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของทุกคน บุคคลที่มีแบรนด์นี้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะเปิดรับมุมมองของผู้อื่น รวมถึงลูกค้าและพนักงาน พนักงานควรรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ แต่นั่นต้องการผู้นำที่สามารถระงับความเชื่อของตนและอนุญาตให้ผู้อื่นรับฟังได้ ไม่มีใครถูกต้องทุกเรื่องตลอดเวลา หากเรายึดมั่นในการคิดแบบ “ทางของฉันหรือทางพิเศษ” มากเกินไป เราจะพลาดมุมมองใหม่ๆ วิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ และข้อเสนอแนะที่ทรงคุณค่าอื่นๆ

บางทีสิ่งสำคัญที่สุดคือ ความอ่อนน้อมถ่อมตนหมายถึงการละทิ้งผลประโยชน์ของตนเองเพื่อผลประโยชน์ที่ดีกว่า — การเข้าใจว่าท้ายที่สุดแล้ว มันไม่ได้เกี่ยวกับเราและความซ้ำซากของเรา แต่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของส่วนรวม

คุณลักษณะอีกประการหนึ่งของบุคลิกภาพที่กล้าหาญคือพวกเขารับรู้และให้รางวัลความสำเร็จของผู้อื่น แม้ว่าจะต้องเสียเวลาไปกับแสงแก็ซก็ตาม พวกเขาถามพนักงานว่าต้องการอะไรและรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริง พวกเขายังยอมรับในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ และเรียนรู้อยู่เสมอ พวกเขามาทำงานไม่ใช่เพื่อมีพลังมากขึ้น แต่เพื่อทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

ที่เกี่ยวข้อง: การชนะรวมถึงการทำให้ผู้คนเป็นอันดับแรกในธุรกิจของคุณ นี่คือวิธีที่คุณทำ

ความสำคัญของความเสี่ยง

ไม่มีผู้นำที่ยิ่งใหญ่คนใดกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมได้ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัย แต่แน่นอนว่ายังมีคนอื่นๆ ที่ล้มเหลวจากการเสี่ยงภัยก่อนที่พวกเขาจะพร้อม คนที่เหมาะสมจะพบความสมดุล: พวกเขาพิจารณาต้นทุน/ผลประโยชน์ และความเสี่ยงที่สอดคล้องกับคุณค่าอย่างไร แต่เมื่อมีไฟเขียวพวกเขาก็รุกไปข้างหน้าอย่างไม่เกรงกลัว

สถานการณ์เสี่ยงไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่คล้ายกับนักกระโดดร่มกระโดดออกจากเครื่องบินที่ความสูง 10,000 ฟุต บางครั้งการปฏิเสธข้อเสนอทางการเงินเพราะไม่ตรงกับภารกิจของบริษัท หรืออาจคงอยู่ตลอดหลายปีแห่งความพ่ายแพ้ เมื่อผู้อื่นแนะนำให้เลิกใช้ ( เจมส์ ไดสันสร้างต้นแบบสุญญากาศของเขามากกว่า 5,000 ชิ้นก่อนที่จะทำให้มันถูกต้อง) นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงการเลิกจ้างคนเพื่อความอยู่รอด หรือการให้โอกาสครั้งที่สองแก่พนักงานที่มีความหวังหลังจากที่พวกเขาทำผิดพลาด ไม่ว่าความเสี่ยงจะเป็นเช่นไร ความเป็นผู้นำที่กล้าหาญไม่กลัวที่จะรับมันไว้ และจะทำเช่นนั้นด้วยคุณค่าที่อยู่ในระดับแนวหน้า

Credit : แนะนำ 666slotclub / hob66